מודל חברתי קהילתי ליצירת קשר

לפרויקט הטלוויזיה החברתית באינטרנט

לאתר ה Job Club

המועדון לחיפוש עבודה

 

 

קהילה כאסטרטגיה לשינוי חברתי

 

דף הבית הקהילה אסטרטגיה תחומי פעילות

     
 

חזון (Vision)

 

הרקע להקמת הקהילה

 
 

יצירת קהילה רחבה, בה חברים אלפי א/נשים, חברות וארגונים, העושים שימוש ברשת הקהילתית לפיתוח הזדמנויות וקידום יוזמות בתחום העסקי והתעסוקתי, לצד מחויבות לקידום נושאים חברתיים.
באמצעות הקהילה, נוכל להגדיל את מעגל האזרחים והארגונים שיעסקו בעשייה חברתית, תוך יצירת מנוף לקידום שאיפות בעולם עיסוקם.
קהילת סינקופה, רואה עצמה כחלק מהמגמה הקיימת בשנים האחרונות, בפיתוחה של חברה אזרחית הלוקחת אחריות לגורלה ומפתחת ערוצים שונים לקידום נושאים חברתיים. החזון האוטופי שלנו, הוא כי החברה כולה תהיה קהילת סינקופה.
 

"מדינת ישראל תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות.

אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן, וקוראים להם לשיתוף פעולה ועזרה הדדית עם העם העברי העצמאי בארצו. מדינת ישראל מוכנה לתרום חלקה במאמץ משותף לקידמת המזרח התיכון כולו."

* מגילת העצמאות 1948.

 

 

ייעוד (Mission)

 

ערכים ועקרונות (Values)

הקהילה נועדה לספק רשת ביטחון אישית וחברתית, למוטט את הניכור הגובר, לפתח את תחושת האחריות ההדדית, לפתח אמונה ביכולת להשפיע ולשנות במסגרת המערכת הדמוקרטית, להגדיל את כוחה של החברה האזרחית, לחזק את דימויים העצמי של מחוסרי תעסוקה כאזרחים בעלי ערך לחברה, ולהציג מודל חברתי ישים, המעודד קידום אישי ומעורבות ושינוי חברתי בו זמנית, כאשר הם מזינים זה את זה.

יצירת קהילה ענקית, בא חברים אלפי א/נשים, השואפים לפעול יחד ולחוד לקידום צרכים אישיים מחד, ומאידך לפעול ולמלא מחויבות אישית וקבוצתית, לקידום נושאים חברתיים, היא לכשעצמה תשתית השינוי החברתי שהאסטרטגיה הקהילתית מציעה.

 

 

הקהילה מושתתת על ערכים ועקרונות של: שוויון, צדק חברתי, פלורליזם, סולידאריות, סיוע בהגשמת צרכיו של האחר, מעורבות חברתית, יושר וכנות, ערבות הדדית, קידום זכויות אדם, יזמות, תיעול והנעת הון אנושי-חברתי בין פרטיים וקבוצות שונות באוכלוסיה, אחריות חברתית-אזרחית.

 

 

מטרות (Goals)

 
 

1. חיזוק חוסנה הפנימי של החברה בישראל באמצעות ערכים של עזרה עצמית, ערבות הדדית ואחריות חברתית שיהוו מנוף לפעילות אזרחית עצמאית, בלתי תלויה אך בעלת השפעה על הממסד השלטוני, ובכך יקדמו את האוטונומיה ותחושת הערך של ציבור רחב בחברה.

2. חיזוק הקשר בין ציבורים שונים בחברה הישראלית תוך יצירת מרחב קהילתי חי, שיקדם אינטרסים משותפים הקשורים בתחום הכלכלי-חברתי ויאפשר להקטין את הניכור בין קבוצות שונות של אוכלוסיה בישראל.

3. יצירת קהילה תומכת, בה חברים א/נשים המחויבים לערכים ועקרונות סינקופה, להם הון חברתי אנושי (משאבים, כישורים, מיומנויות וקשרים), אותו יתעלו כיחידים ו/או כקבוצה, למיצוי והעצמה אישית וקהילתית (פיתוח התפיסה של אחריות הדדית חברתית).

4. פיתוח תהליכי העצמה, שיאפשרו פריצת דרך בנושאי תעסוקה (שיפור הדימוי העצמי של מחוסרי עבודה, כאזרחים בעלי ערך לחברה).

5. שבירת הקשר בין מעמד כלכלי/תעסוקתי למעמד חברתי (הפחתת הניכור בין קבוצות אוכלוסיה שונות).

6. יצירת רשת ביטחון קהילתית, ע"י פיתוח מערכות רישות ומחויבות (פנים קהילתית וחוץ קהילתית)     ויצירת מנגנון לשיתוף ותיעול הון אנושי, לצורך מינוף חברי הקהילה וקבוצות שונות בחברה (חיזוק כוחה של החברה האזרחית).

7. פיתוח אחריות ומעורבות חברתית בקהילה ובחברה לקידום: זכויות אדם, צדק חברתי ועשיית שלום (חיזוק האמונה ביכולת להשפיע במסגרות דמוקרטיות).

 

 

horizontal rule

הקהילה | אסטרטגיה | תחומי פעילות

 

לינק ליצירת קשר